Pelayaran dan perikanan bersama nelayan

Rabu, 06 September 2017

Bendera Semboyan Internasional

Bendera Semboyan Internasional - Hallo sahabat Sinelayan, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Bendera Semboyan Internasional, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel pelayaran, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Bendera Semboyan Internasional
link : Bendera Semboyan Internasional

Baca juga


Bendera Semboyan Internasional

Bendera Semboyan Internasional - Bendera Isyarat Visual Pelayaran atau sering di namakan dengan bendera semboyan internasional mempunyai peranan yang sangat penting. Karena dalam pelayaran terkadang kendala teknis seprti tak bisa di gunakannya sarana komunikasi elektrik maka alternatifnya adalah penggunaan Bendera sebagai suatu kode atau komunikasi kep[ada kapal lainnya,

Sebelum kami memberikan tentang Bendera semboyan, maka kita simak dulu apa artinya dari semboyan bendera Internasional.

Penggunaaan Bendera Semboyan mempunyai Pengertian Dari Bendera Isyarat Visual pelayaran ini Adalah,Kode isyarat-isyarat internasional pada dasarnya dimaksudkan untuk menyuguhkan teknik teknik dan sarana-sarana berkomunikasi dalam situasi yang ada hubungannya dengan keselamatan pelayaran dan orang-orang, khususnya apabila terdapat kesulitan-kesuliatan dalam bahasa, Maka digunakan Isyaarat Visual.

Bendera Semboyan Internasional

Bendera Semboyan Internasional
Komunikasi visual akan menjadi penting apabila komunikasi dengan mulut dan pendengaran sedikit terganggu. Karena komunikasi yang sama sama mengerti maka keselamatan dari pelaut akan lebih terjamin.

Ada beberapa Bendera Isyarat pelayaran yang secara visual menyesuaikan dengan penggunaan huruf alfabet dan Bendera tersebut mempunyai arti , persyaratan pengibaran dan arti armada. Contoh bendera isyarat visual antara lain :

- ALFA ( A )

arti internasional = Saya mempunyai seorang penyelam di bawah air, jauhilah saya dengan kecepatan rendah

Pengisyaratan / Cara pengibaran = Ditempat yang mudah terlihat atau didekat juru selam

Arti armada = Jika sedang berkibar :
Juru selam atau team demolisi bawah air kawan menyelam.
Jika operasi tidak dapat dikerjakan dengan penglihatan langsung, kelompok angka mengikuti, menyatakan radius dalam ratusan yard dimana personil sedang beroperasi

- Bravo ( B )

arti internasional = Kapal Kami sedang memasukkan, atau mengeluarkan, atau mengangkut bahan berbahaya.

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah terlihat atau pada sisi yang sesuai oleh kapal penembak.
a.   Dikibarkan ditempat yang mudah    terlihat oleh kapal sasaran.
b.   Dikibarkan ditempat yang mudah terlihat oleh penerima/pemberi
c.   Dikibarkan ditempat yang mudah terlihat oleh sekoci

Arti armada = 

Setengah : membuka jarak tembak
Penuh : tembakan dimulai
Turun : tembakan selesai
Penuh : sasaran siap jarak aman
Setengah : pengiriman/ pembekalan dihentikan sementara
Penuh : pengisian/ pembekalan
Turun : selesai pengisian/ pembekalan
-saya sedang mengangkut bahan bakar atau bahan peledak

- Charlie ( C )

arti internasional = 

Ya"(persetujuan atau pengertian kelompok-kelompok sebelumnya harus diberikan makna yang menyatakan persetujuan).

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah terlihat. (Isyarat pengasahan)

Arti armada = 

-     Sebagai jawaban ya atau permohonan diizinkan
-  Jika bendera C mendahului 4 atau 6 angka berarti : menunjukan berita itu ya atau permohonan diizinkan
-     C tack (kelompok isyarat) berarti ya atau diizinkan untuk melaksanakan arti dari kelompok isyarat tersebut.


 DELTA ( D )

arti internasional = 

Hati-hati terhadap kapal saya, Menjauhlah dari saya,saya sedang mengalami kesulitan  mengolah gerak"

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah terlihat diandang-andang

Arti armada = 

- Saya sedang mengadakan DEGAUSSING


 ECHO ( E )

arti internasional = 

Kapal saya berubah haluan ke lambung kanan

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah terlihat diandang-andang

Arti armada = 


FOXTROT( F )

arti internasional =

Mesin saya rusak, adakan hubungan dengan saya 

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah terlihat 

Arti armada = 

Setengah : saya siap melaksanakan operasi pesawat terbang bila angin mengijinkan .
Penuh : saya sedang melaksanakan operasi pesawat terbang.
Setengah dari kibaran penuh : operasi pesawat terbang ditunda sementara untuk ± 10 menit.
Turun : selesai operasi pesawat terbang

GOLF ( G )

arti internasional =

Saya membutuhkan pandu, kalau dikapal penangkap ikan maksudnya : kapal saya sedang menghela/menarik jala 

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah terlihat 

Arti armada = 

Bila sedang berkibar kapal ini adalah penjuru G tack NP berarti kapal yang dinyatakan menjadi penjuru.
HOTEL ( H )

arti internasional =

Dikapal saya ada pandu 

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah terlihat 

Arti armada = 

Hl setengah : saya sedang meyiapkan helycopter
Penuh : Helly dapat mendarat
Turun : Selesai operasi helly INDIA  ( I )

arti internasional =

Kapal saya berubah ke haluan lambung kiri

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dipelabuhan.

Dikibarkan diandang-andang oleh kapal yang dirapati pada sisi dimana akan dirapati kapal ini

Arti armada = 

Setengah : saya sedang dalam persiapan untuk menerima
Penuh : Saya siap menerima anda
Turun : tali pertama sudah saya terima
Kapal yang akan merapat :
Setengah : Saya sedang dalam persiapan untuk merapat
Penuh : saya siap merapat pada anda
Turun : tali pertama sudah saya berikan


JULIET ( J )

arti internasional =

Saya mengalami kebakaran dan mempunyai muatan berbahaya di kapal.menjauhlah dari saya

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah terlihat (Dijawab oleh semua alamat)

Arti armada = 

Saya mempunyai berita yang dikirim dengan isyarat semaper J desing menujukan perioritet berita
Turun : berita yang dikirim dengan semapore selesai  


KILO ( K )

arti internasional =

Saya bermaksud mengadakan hubungan (Komunikasi)dengan Anda

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah dilihat (Hanya di pelabuhan)

Arti armada = 

Sementara berkibar :
Personel bekerja diatas.

LIMA ( L )

arti internasional =

Kapal Anda harus segera berhenti

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah dilihat 

Arti armada = 

Peringatan berbahaya, jangan mendekat dari unit ini (atau unit yang dinyatakan tanpa ada clearance yang positive).
1 : 200 : 2:500 : 3 : 300MIKE ( M )

arti internasional =

Kapal saya berhenti dan tidak dapat bergerak/meluncur diatas air

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah dilihat 

Arti armada = 

Sementara berkibar : Sedang bertugas jaga kesehatan.
- Abaikan gerakan saya
Peringatan berbahaya, jangan mendekat dari unit ini (atau unit yang dinyatakan tanpa ada clearance yang positive).
1 : 200 : 2:500 : 3 : 300
NOVEMBER ( N )

arti internasional =

Tidak”, artinya harus diberikan makna yang menyatakan penolakan atau ingkar. Isyarat ini hanya boleh diberikan secara visual atau dengan bunyi. Untuk pemancaran radio atau penggunaan suara, isyarat ini diucapkan sebagai “NO”.

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah dilihat 

Arti armada = 

-   Gerakan anda tidak dimengerti
-   Dikapal tidak ada optis jaga.OSKAR ( O )

arti internasional =

Orang jatuh di laut

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah dilihat 

Arti armada = 

-   Sementara Berkibar Orang jatuh Ke lautQUEBEC ( Q )

arti internasional =

Kapal saya dalam keadaan sehat, saya mohon diberi surat bebas kesehatan

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah dilihat 

Arti armada = 

-      Sementara berkibar : semua anggota penumpang kapal ini segera kembali kekapal.
-      Penunjuk posisi


ROMEO ( R )

arti internasional =

Kapal ini Tidak bergerak (berhenti)

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Kapal ini Tidak bergerak (berhenti)
Dikibarkan pada sisi/ lambung utk pembekalan/ pemindahan oleh kapal pemberi.
Dikibarkan pada sisi/lambung. Untuk pembekalan oleh kapal penerima.
Dikibarkan pada sisi dimana pita akan diterima oleh kapal penerima.
Dikibarkan ditempat yang mudah    

Arti armada = 

Setengah : saya dalam persiapan menerima anda pada lambung dimana bendera R dikibarkan
Penuh : saya siap untuk pendekatan kapal anda
Turun : tali pertama sudah diberikan
Setengah : saya dalam persiapan untuk mendekat pada lambu anada.
Penuh : saya mulai mendekat.
Turun : tali pertama sudah diterima.
Penuh : saya mulai mendekat
Turun : pipa sudah mulai diterima diatas geladak.
Sementara bekibar : Saya adalah kapal jaga

SIERRA ( S )

arti internasional =

Kapal saya dengan keadaan mesin mundur

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah dilihat 

Arti armada = 

-      Isyarat–isyarat bendera yang sedang berkibar adalah hanya untuk latihan isyarat bendera.


TANGO ( T )

arti internasional =

"Mejauhlah dari saya,saya sedang memukat secara berpasangan".

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah dilihat 

Arti armada = 

- syarat petunjuk waktu.

- Sementara berkibar dengan didahului dan atau diikuti kelompok angka-angka menyatakan waktu dimulai atau waktu selesai sebagai dinyatakan oleh angka-angka yang menujukan jam dan menit.

UNION ( U )

arti internasional =

"Anda menuju haluan yang berbahaya".

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah terlihat/sisi yang dinyatakan (Isyarat berlabu)
Dikibarkan ditempat yang mudah terlihat atau sisi yang dinyatakan (Isyarat angkat jangkar )

Arti armada = 

- syarat petunjuk waktu.

Setengah : Jangkar lego 
Penuh : rantai jangkar diarea hingga panjang yang dikehendaki.
Turun : rantai jangkar aman.
Setengah : jangkar lego port atau stbd dapat digunakan untuk menyatakan sisi.
Penuh : rantai jangkar setengah
Turun : rantai jangkar aman.
Setengah :
Saya sedang angkat jangkar.
Penuh : jangkar terangkat lepas jangkar
Turun : Siap untuk maju.  

VICTOR ( V )

arti internasional =

Saya Membutuhkan pertolongan.

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah dilihat  dan Jelas

Arti armada = 

-  Towed ponie devices


WHISKEY ( W )

arti internasional =

Saya menghendaki pertolongan kesehatan (medis)

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan diandang-andang

Arti armada = 

-  Sementara berkibar dengan diikuti  NP menyatakan bahwa berikut adalah alamat untuk info.

XRAY ( X )

arti internasional =

"Hentikanlah maksud anda dan perhatikanlah isyarat-isyarat saya"

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan diandang-andang diulangi oleh alamat-alamat

Arti armada = 

- Latihan selesai.


YANKEE ( Y )

arti internasional =

"Jankar saya tersangkut/menggaruk"

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah terlihat, diulangi oleh alamat-alamat (Isy latihan)
Dikibarkan di andang-andang  diulangi oleh alamat-alamat (Isy penegasan)
Dikibarkan ditempat yang mudah terlihat (berlayar).
Dikibarkan ditempat yang mudah terlihat (dipelabuhan). 

Arti armada = 

- X Tack ----(isyarat ): laksanakan arti isyarat berikut sebagai latihan.
-  ---(isyarat ) Tack y berarti dibutuhkan penegasan.
-  Y tack ---(isyarat) berarti isyarat berikut adalah paham.
-   Sementara berkibar : Saya adalah OTC (digunakan untuk menyatakan kedudukan OTC pada waktu pesawat terbang patroli kawan mendekat)
-      Sementara berkibar : saya sedang bertugas sebagai kapal jaga optis   

ZULU ( Z )

arti internasional =

Saya menghendaki kapal tunda

Dikapal ikan dengan maksud : saya sedang memasang pokat setengah.

Pengisyaratan / Cara pengibaran = 

Dikibarkan ditempat yang mudah dilihat  dan Jelas

Arti armada = 

-  

Demikian artikel Tentang Bendera Semboyan Internasional, Di harapkan agar para pelaut tidak hanya mengenal nama nama nya saja tetati lebih dari itu harus mengerti arti dari Isyarat dan cara pengibarannya.

Salam Pelaut

Bendera Semboyan Internasional Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 komentar:

Posting Komentar